Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

Docking ORICO 6648US3-C

2,390,000

Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

Docking ORICO 6228US3-C

490,000

Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

Docking ORICO 6218US3

490,000

Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

HDD Box ORICO 7618US3

1,049,000

Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

HDD Box ORICO 3588US3-BK

490,000

Điều khiển, chuột, bàn phím

Điều khiển kiêm chuột bay Dune HD chính hãng

499,000

Điều khiển, chuột, bàn phím

Điều khiển Dune HD loại cao cấp

899,000

Điều khiển, chuột, bàn phím

Điều khiển Dune HD Pro 4K

799,000
5,065,0008,795,000
8,685,00015,495,000

Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Seagate Skyhawk SATA-III (4TB / 6TB / 8TB)

3,365,0007,585,000

Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Seagate Skyhawk SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1,265,0002,445,000