180.000560.000
80.000120.000

Điều khiển, chuột, bàn phím

Chuột bay điều khiển giọng nói Kiwi V3 Pro

350.000
449.0001.249.000
200.000620.000
390.000590.000

Điều khiển, chuột, bàn phím

Điều khiển voice kiêm chuột bay Kiwi V5 Pro

290.000
199.000