800.0003.900.000
180.000560.000
80.000120.000
290.000
449.0001.249.000
1.200.0007.990.000
980.0005.290.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Toshiba V300 SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1.190.0002.290.000