Thẻ: am thanh

Các tùy chỉnh đầu vào âm thanh DAC trên Dune HD Ultra 4K

Dune HD Ultra 4K được trang bị DAC Audio cao cấp ESS ES9038PRO giúp giải [...]

Dune HD Ultra 4K vs Dune HD Max 4K: khác biệt về Âm thanh!

Dune HD Ultra 4K và Dune HD Max 4K là hai mẫu đầu phát HD [...]