Chuyên mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật lắp đặt camera – 09/2019

HDnew thông báo tuyển dụng 02 vị trí Kỹ thuật lắp đặt camera trong tháng [...]

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật HD – 09/2019

HDnew thông báo tuyển dụng 02 vị trí Kỹ thuật HD - Giao nhận trong [...]

Thông báo tuyển dụng – Tháng 07/2018

Thông báo tuyển dụng – Tháng 07/2018   Vị trí 1: Nhân viên Kế toán [...]

Thông báo tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp (06/2018)

HDnew thông báo tuyển dụng Nhân viên kế toán tổng hợp (Kế toán - Hành [...]

Tuyển dụng nhân sự – Chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp (05/2017)

HDnew tuyển dụng chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp lĩnh vực: máy tính, mạng Internet, [...]

Tuyển dụng nhân sự – Chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp (03/2017)

HDnew tuyển dụng chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp lĩnh vực: máy tính, mạng Internet, [...]