Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng di động Toshiba CANVIO Ready (B3) 1TB

1.450.0001.600.000
800.0003.900.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng di động Toshiba CANVIO Ready (B3) 2TB

2.150.0002.300.000
80.000120.000
290.000
449.0001.249.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng di động Toshiba CANVIO Ready (B3) 4TB

3.150.0003.500.000
2.590.0004.190.000
1.200.0007.990.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Toshiba V300 SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1.190.0002.290.000