Phần mềm Smart Karaoke Player bản quyền VIP / VIP PRO

800.0003.900.000

Smart Karaoke Player là giải pháp Karaoke chuyên nghiệp hàng đầu cho Đầu HD – 4K, Android Box, PC, Laptop. Bản quyền phần mềm có 2 loại: VIP và VIP PRO.

Lưu ý: Bắt đầu từ tháng 11 năm 2021, bản quyền Smart Karaoke Player sẽ có 4 phiên bản: VIP 2 năm, VIP PRO 2 năm, VIP trọn đời và VIP PRO trọn đời. Những khách hàng kích hoạt bản quyền VIP trọn đời trong thời gian trước đó không bị ảnh hưởng.

✅ Bản quyền phần mềm chỉ kích hoạt cho Đầu HD – 4K, Android TV Box do HDnew cung cấp.

▶️ Quý khách vui lòng chọn phiên bản ở phía bên dưới để biết thêm chi tiết.