Thẻ: cai dat che do read only / installer tren zappiti duo 4k hdr

Cài đặt chế độ Read Only / Installer trên Zappiti Duo 4K HDR

Zappiti hỗ trợ một hệ thống khóa để ngăn chặn kết nối một số chức [...]