Thẻ: cap nhat firmware

Cập nhật Zappiti Duo 4K HDR lên firmware 3.11

Sau giai đoạn thử nghiệm, Zappiti đã phát hành phiên bản firmware mới 3.11 dành [...]

Firmware mới dành cho Popcorn Hour A500, phát hành ngày 29/03/2017

Download bản firmware mới dành cho đầu phát Popcorn Hour A500, phát hành ngày 29/03/2017, [...]