Thẻ: viec lam

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật lắp đặt camera – 09/2019

HDnew thông báo tuyển dụng 02 vị trí Kỹ thuật lắp đặt camera trong tháng [...]

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật HD – 09/2019

HDnew thông báo tuyển dụng 02 vị trí Kỹ thuật HD - Giao nhận trong [...]

Thông báo tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp (06/2018)

HDnew thông báo tuyển dụng Nhân viên kế toán tổng hợp (Kế toán - Hành [...]