42.900.00044.790.000
24.900.00026.190.000
HOT!
6.990.0009.190.000
8.685.00015.495.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Seagate Skyhawk SATA-III (4TB / 6TB / 8TB)

3.365.0007.585.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Seagate Skyhawk SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1.265.0002.445.000