TV Box thương hiệu Việt

FPT Play Box+ 2021 T500 (1GB RAM, 8GB ROM)

1.390.000

TV Box thương hiệu Việt

FPT Play Box+ 2021 T550 (2GB RAM, 16GB ROM)

1.690.000

TV Box thương hiệu Việt

Android Box MyTV Net 1 4GB (2021)

1.390.0001.590.000