2.590.0004.190.000

Docking, Box ổ cứng

Docking ORICO 6648US3-C

2.390.000

Docking, Box ổ cứng

HDD Box ORICO 7618US3

1.049.000

Docking, Box ổ cứng

HDD Box ORICO 3588US3-BK

490.000
3.190.0008.795.000
8.685.00015.495.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Seagate Skyhawk SATA-III (4TB / 6TB / 8TB)

3.365.0007.585.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Seagate Skyhawk SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1.265.0002.445.000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Toshiba V300 SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1.190.0002.390.000
199.000599.000
Ngừng kinh doanh
Hết hàng

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng HDD Toshiba AV 3.5″ 500GB – 3TB

Liên hệ