42,900,00044,790,000
24,900,00026,190,000
9,900,00012,900,000
HOT!
11,690,00013,790,000
HOT!
5,090,0008,190,000
HOT!
6,990,0009,190,000
HOT!
9,310,00013,900,000
5,065,0008,795,000

Ổ cứng & thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Toshiba V300 SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1,075,0002,185,000