TV Box thương hiệu Việt

VinaBox X20 (2020)

1,080,0001,590,000

TV Box thương hiệu Việt

VinaBox X9 Plus (2020)

1,090,0001,290,000

TV Box thương hiệu Việt

VinaBox X9 (2020)

990,000
-29%

TV Box thương hiệu Việt

VinaBox X2 (2020)

990,000 699,000
490,000